Trang chủ » Giấy phép hoạt động » An toàn thực phẩm

Tư vấn dịch vụ xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

06/08/2020.

Để hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh các mặt hàng thực phẩm, dịch vụ ăn uống và mặt hàng đường ăn nói riêng, các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp hoạt động sản xuất và kinh doanh thường cần thực hiện xin giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Đây là một trong những thủ tục gây nhiều trở ngại bởi tính phức tạp trong điều kiện hồ sơ. Trong bài viết này, Luật Việt Phong xin tư vấn một số nội dung cơ bản về thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều an toàn thực phẩm (Giấy chứng nhận ATTP) đối với cơ sở sản xuất kinh doanh mặt hàng đường ăn.

1) Các trường hợp cơ sở kinh doanh thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Theo Khoản 1, Điều 20, Nghị định 15/2018/NĐ-CP qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm , các loại hình cơ sở sau đây không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận ATTP:

a) Sản xuất ban đầu nhỏ lẻ;

b) Sản xuất, kinh doanh thực phẩm không có địa điểm cố định;

c) Sơ chế nhỏ lẻ;

d) Kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ;

đ) Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn;

e) Sản xuất, kinh doanh dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm;

g) Nhà hàng trong khách sạn;

h) Bếp ăn tập thể không có đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm;

i) Kinh doanh thức ăn đường phố;

k) Cơ sở đã được cấp một trong các Giấy chứng nhận: Thực hành sản xuất tốt (GMP), Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP), Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000, Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (IFS), Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm (BRC), Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm (FSSC 22000) hoặc tương đương còn hiệu lực.

2) Điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Căn cứ Khoản 1, Điều 34 Luật An toàn thực phẩm 2010, cơ sở được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm (Giấy chứng nhận ATTP) khi có đủ các điều kiện sau:

a. Đáp ứng đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm cho cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm:

- Có địa điểm, diện tích thích hợp, có khoảng cách an toàn đối với nguồn gây độc hại, nguồn gây ô nhiễm và các yếu tố gây hại khác;

- Có đủ nước đạt quy chuẩn kỹ thuật phục vụ sản xuất, kinh doanh thực phẩm;

- Có đủ trang thiết bị phù hợp để xử lý nguyên liệu, chế biến, đóng gói, bảo quản và vận chuyển các loại thực phẩm khác nhau; có đủ trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện rửa và khử trùng, nước sát trùng, thiết bị phòng, chống côn trùng và động vật gây hại;

- Có hệ thống xử lý chất thải và được vận hành thường xuyên theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

- Duy trì các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và lưu giữ hồ sơ về nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm và các tài liệu khác về toàn bộ quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm;

- Tuân thủ quy định về sức khỏe, kiến thức và thực hành của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

- Nơi bảo quản và phương tiện bảo quản phải có diện tích đủ rộng để bảo quản từng loại thực phẩm riêng biệt, có thể thực hiện kỹ thuật xếp dỡ an toàn và chính xác, bảo đảm vệ sinh trong quá trình bảo quản;

- Ngăn ngừa được ảnh hưởng của nhiệt độ, độ ẩm, côn trùng, động vật, bụi bẩn, mùi lạ và các tác động xấu của môi trường; bảo đảm đủ ánh sáng; có thiết bị chuyên dụng điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm và các điều kiện khí hậu khác, thiết bị thông gió và các điều kiện bảo quản đặc biệt khác theo yêu cầu của từng loại thực phẩm;

- Tuân thủ các quy định về bảo quản của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm;

b. Có đăng ký ngành, nghề kinh doanh thực phẩm trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

3) Thủ tục cấp Giấy chứng nhận ATTP đối với cơ sở sản xuất kinh doanh đường ăn

a. Thẩm quyền cung cấp Giấy chứng nhận ATTP

Theo Điều 35, Luật An toàn thực phẩm năm 2010 "Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Công thương quy định cụ thể thẩm quyền cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý”

Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh đường ăn, được xếp vào mặt hàng thực phẩm nông lâm thủy sản, căn cứ Khoản 1, Điều 17 và Điều 5 Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm đủ điều kiện ATTP, chủ thể có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận ATTP bao gồm:

- Cơ quan thẩm định cấp trung ương: Là các Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo phân công của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cơ quan thẩm định cấp địa phương: Do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định dựa trên phân cấp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tình hình thực tiễn của địa phương và đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Cơ quan nào thẩm định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản thì cơ quan đó cấp Giấy chứng nhận ATTP.

b. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận ATTP

Căn cứ Điều 36, Luật ATTP 2010 và Khoản 3, Điều 17 Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT qui định về thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Để tiến hành xin cấp Giấy chứng nhận ATTP, chủ cơ sở sản xuất kinh doanh đường ăn cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận ATTP (theo mẫu tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư  38/2018/TT-BNNPTNT);

- Bản thuyết minh về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của cơ sở (theo mẫu tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT);

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ sở sản xuất;

- Giấy xác nhận đủ sức khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp;

- Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định.

Lưu ý: 

Đối với Giấy xác nhận nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm, cơ sở sản xuất kinh doanh cần làm thủ tục xin cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền nơi cơ sở hoạt động theo  hướng dẫn về việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

c. Các bước đề nghị cấp Giấy chứng nhận ATTP

Sau khi chuẩn bị hồ sơ, cơ sở kinh doanh cần thực hiện các bước sau để được cấp Giấy chứng nhận ATTP:

- Bước 1: Cơ sở nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận ATTP cho Chi cục quản lý nông lâm thủy sản tỉnh/ thành phố nơi có cơ sở đăng ký kinh doanh hoạt động. Hồ sơ có thể được nộp theo một trong các hình thức sau: trực tiếp, gửi qua Fax, E-mail, mạng điện tử (sau đó gửi hồ sơ bản chính); gửi theo đường bưu điện;

- Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận ATTP của cơ sở, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận ATTP phải xem xét tính đầy đủ của hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho cơ sở nếu hồ sơ không đầy đủ;

- Bước 3: Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận ATTP thực hiện thẩm tra hồ sơ thẩm định, xếp loại cơ sở và cấp Giấy chứng nhận ATTP trong 07 ngày làm việc (nếu cơ sở đã được thẩm định và xếp loại A hoặc B); hoặc tổ chức đi thẩm định thực tế điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ sở và cấp Giấy chứng nhận ATTP nếu đủ điều kiện trong thời hạn 15 ngày làm việc (trường hợp cơ sở chưa được thẩm định, xếp loại). Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận ATTP thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

 d. Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận ATTP

Căn cứ Khoản 2, Điều 17, Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT, Giấy chứng nhận ATTP có hiệu lực trong thời gian 03 năm.

e. Thủ tục xin cấp lại Giấy chứng nhận ATTP

Trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn, cơ sở nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận ATTP trong trường hợp tiếp tục sản xuất, kinh doanh. Việc cấp lại Giấy chứng nhận ATTP được thực hiện tương tự như thủ tục đề nghị xin cấp Giấy chứng nhận ATTP mới.

Trường hợp Giấy chứng nhận ATTP vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận ATTP, cơ sở phải có văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận ATTP.

Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận ATTP của cơ sở, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận ATTP thực hiện thẩm tra hồ sơ và xem xét, cấp lại Giấy chứng nhận ATTP cho cơ sở. Thời hạn của Giấy chứng nhận ATTP đối với trường hợp cấp lại trùng với thời hạn hết hiệu lực của Giấy chứng nhận ATTP đã được cấp trước đó. Trường hợp không cấp lại, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận ATTP phải có văn bản thông báo và nêu rõ lý do.

4) Vì sao nên chọn Dịch vụ xin Giấy chứng nhận ATTP tại Luật Việt Phong?

Việt Phong: Chuyên nghiệp trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, khách hàng không cần đi lại, không tốn thời gian chờ đợi, đúng ngày là có kết quả

Việt Phong: Uy tín khi thực hiện thủ tục, chúng tôi cam kết 100% ra kết quả cho khách hàng

Việt Phong: Miễn phí tư vấn tất cả các vấn đề pháp lý liên quan đến thủ tục xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm của khách hàng

Mọi yêu cầu sử dụng dịch vụ của khách hàng xin vui lòng liên hệ hotline 1900 6589 hoặc số điện thoại yêu cầu dịch vụ trực tiếp của chúng tôi ở bên dưới. Rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý khách!.


Hỏi thêm về: Tư vấn dịch vụ xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Email, điện thoại của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu (*)
Nội dung câu hỏi (*)
Tên (*)
Email (*)
Số điện thoại
VIỆT PHONG - TIÊN PHONG LUẬT VIỆT
Tìm kiếm tin
GỌI LUẬT SƯ 24/7
Văn phòng phía Bắc (Hà Nội)
Biệt thự 2.11, đường Nguyễn Xuân Khoát, KĐT Ngoại Giao Đoàn, Bắc Từ Liêm (đối diện Đại sứ Quán Hàn Quốc)
  • banner danh muc

Tin cùng chuyên mục

Bản quyền thuộc về Luật Việt Phong - Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Công ty Luật Việt Phong bằng văn bản. (© Copyright 2015 - 2021), ® All Reserved.
Gọi luật sư: 0904.582.555