Trang chủ » Doanh nghiệp » Thay đổi đăng ký kinh doanh

Tư vấn dịch vụ giảm vốn điều lệ cho công ty cổ phẩn

22/04/2020.
Theo quy định tại khoản 29 điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014, vốn điều lệ của công ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần. Trong một số trường hợp, công ty đang trong quá trình hoạt động nhưng vì nhiều lý do khác nhau, có nhu cầu giảm vốn điều lệ. Việc giảm vốn điều lệ của công ty, theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp phải thực hiện đăng ký thay đổi với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nắm bắt được nhu cầu của khách hàng, Luật Việt Phong cung cấp dịch vụ thực hiện đăng ký giảm vốn điều lệ cho công ty cổ phần.1. Các trường hợp giảm vốn điều lệ của công ty cổ phần

* Giảm vốn điều lệ theo Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

- Đây là trường hợp công ty hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ tại công ty.

- Điều kiện giảm vốn điều lệ theo Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

+ Công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp;

+ Đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đông

* Mua lại cổ phần theo Quyết định của công ty

Công ty có quyền mua lại không quá 30% tổng số cổ phần phổ thông đã bán, một phần hoặc toàn bộ cổ phần ưu đãi cổ tức đã bán theo quy định sau đây:

- Hội đồng quản trị có quyền quyết định mua lại không quá 10% tổng số cổ phần của từng loại đã được chào bán trong 12 tháng. Trường hợp khác, việc mua lại cổ phẩn do Đại hội đồng cổ đông quyết định;

- Hội đồng quản trị có quyền quyết định giá mua lại cổ phần. Đối với cổ phần phổ thông, giá mua lại không được cao hơn giá thị trường tại thời điểm mua lại, trừ trường hợp khác. Đối với cổ phần loại khác, nếu Điều lệ công ty không quy định hoặc công ty và cổ đông có liên quan không có thỏa thuận khác thì giá mua lại không được thấp hơn giá thị trường.

- Công ty có thể mua lại cổ phần của từng cổ đông tương ứng với tỷ lệ cổ phần của họ trong công ty. Trường hợp này, quyết định mua lại cổ phần của công ty phải được thông bá o bằng phương thức bảo đảm đến được tất cả cổ đông trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày quyết định đó được thông qua. Thông báo phải có tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty, tổng số cổ phần và loại cổ phần được mua lại, giá mua lại hoặc nguyên tắc định giá mua lại, thủ tục và thời hạn thanh toán, thủ tục và thời hạn để cổ đông chào bán cổ phần của họ cho công ty.

Cổ đông đồng ý bán lại cổ phần phải gửi chào bán cổ phần của mình bằng phương thức bảo đảm đến được công ty trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo. Chào bán phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức; số cổ phần sở hữu và số cổ phần chào bán; phương thức thanh toán; chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông. Công ty chỉ mua lại cổ phần được chào bán trong thời hạn nói trên.

* Mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông

- Cổ đông biểu quyết phản đối nghị quyết về việc tổ chức lại công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ công ty có quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần của mình. Yêu cầu phải bằng văn bản, trong đó nêu rõ tên, địa chỉ của cổ đông, số lượng cổ phần từng loại, giá dự định bán, lý do yêu cầu công ty mua lại. Yêu cầu phải được gửi đến công ty trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết về các vấn đề quy định tại khoản này.

- Công ty phải mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông quy định tại khoản 1 Điều này với giá thị trường hoặc giá được tính theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trường hợp không thỏa thuận được về giá thì các bên có thể yêu cầu một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá. Công ty giới thiệu ít nhất 03 tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp để cổ đông lựa chọn và lựa chọn đó là quyết định cuối cùng.

* Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày giảm vốn điều lệ, công ty cổ phần có trách nhiệm thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh.

2. Hồ sơ giảm vốn điều lệ của công ty cổ phần

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT)

- Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc giảm vốn điều lệ

- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc giảm vốn điều lệ

- Văn bản ủy quyền cho người đại diện thực hiện thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần.

3. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Soạn hồ sơ

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh

- Bước 3: Nhận kết quả và bàn giao cho khách hàng

4. Thời gian thực hiện: 

05 – 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ, giấy tờ để thực hiện thủ tục

Trường hợp cần làm nhanh, vui lòng liên hệ hotline 1900 6589 để được tư vấn và hỗ trợ.

Mọi yêu cầu sử dụng dịch vụ của khách hàng xin vui lòng liên hệ đến tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7 theo hotline 1900 6589 hoặc số điện thoại yêu cầu dịch vụ trực tiếp của chúng tôi ở bên dưới. Rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý khách!
Hỏi thêm về: Tư vấn dịch vụ giảm vốn điều lệ cho công ty cổ phẩn
Email, điện thoại của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu (*)
Nội dung câu hỏi (*)
Tên (*)
Email (*)
Số điện thoại
VIỆT PHONG - TIÊN PHONG LUẬT VIỆT
Tìm kiếm tin
GỌI LUẬT SƯ 24/7
Văn phòng phía Bắc (Hà Nội)
Biệt thự 2.11, đường Nguyễn Xuân Khoát, KĐT Ngoại Giao Đoàn, Bắc Từ Liêm (đối diện Đại sứ Quán Hàn Quốc)
  • banner danh muc

Tin cùng chuyên mục

Bản quyền thuộc về Luật Việt Phong - Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Công ty Luật Việt Phong bằng văn bản. (© Copyright 2015 - 2021), ® All Reserved.
Gọi luật sư: 0904.582.555