Trang chủ » Đầu tư » Giấy phép đầu tư

Tư vấn và thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

05/08/2020.

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế ngày nay, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam ngày càng trở nên phổ biến hơn; vai trò đối với sự phát triển kinh tế ngày càng được rõ nét.Nó tạo nên môi trường kinh doanh năng động với nhiều ngành nghề kinh doanh, thị trường cạnh tranh sôi nổi. Đồng thời còn là thách thức và động lực thúc đẩy các doanh nghiệp trong nước phải đổi mới chất lượng sản phẩm, áp dụng phương pháp kinh doanh hiện đại. Vì vậy, việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào các doanh nghiệp trong nước đang dần được chú trọng hơn. Ngành nghề kinh doanh của các doanh nghiệp này cũng trở nên đa dạng, phong phú hơn. Vậy muốn bổ sung ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bạn cần thực hiện thủ tục gì?

Trong bài viết dưới đây, Công ty Luật Việt Phong chúng tôi xin hướng dẫn cho quý khách hàng về thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Theo Luật Doanh nghiệp năm 2014, Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định về đăng kí doanh nghiệpLuật Đầu tư năm 2014, thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh thông thường của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm: Hồ sơ xin điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Cơ quan đăng ký đầu tư thông báo bổ sung ngành, nghề kinh doanh tại Cơ quan đăng ký kinh doanh. 

Tuy nhiên, theo quy định tại Nghị định 118/2015/NĐ- CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư:

     - Đối với ngành, nghề kinh doanh đề nghị bổ sung của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuộc vào ngành, nghề cam kết của Biểu cam kết WTO thì doanh nghiệp chỉ cần làm thủ tục bổ sung ngành, nghề kinh doanh tại Cơ quan đăng ký kinh doanh mà không cần phải thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 

     - Đối với ngành, nghề kinh doanh đề nghị bổ sung của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không thuộc vào ngành, nghề cam kết của Biểu cam kết WTO thì doanh nghiệp cần liên hệ tới Cơ quan đăng ký đầu tư để được xem xét về điều kiện đáp ứng. Sau đó doanh nghiệp mới thực hiện bổ sung ngành, nghề kinh doanh với Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Như vậy, tùy vào từng trường hợp, hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm hồ sơ như sau: 

1.Hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. 

1.1: Hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 

 - Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

 - Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư.

 - Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư.

 - Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức.

 - Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.

 - Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án (trường hợp điều chỉnh nội dung có liên quan)

1.2.Hồ sơ thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh.

- Thông báo bổ sung, thay đổi  ngành, nghề kinh doanh là một loại thông báo thay đổi nội dung đăng kí doanh nghiệp. Dù là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thì vẫn cần phải có thông báo này với nội dung bao gồm: 

     + Tên,mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế).

     + Ngành, nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi.

     + Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. 

- Kèm theo Thông báo phải có: 

     + Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.

     + Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh. 

  Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.

- Giấy ủy quyền / Giấy giới thiệu trong trường hợp doanh nghiệp uỷ quyền cho bên thứ ba thực hiện việc bổ sung ngành nghề doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

- Tài liệu khác đối với ngành nghề đăng ký kinh doanh có điều kiện, trong trường hợp ngành nghề kinh doanh đăng ký bổ sung thuộc ngành kinh doanh có điều kiện thì doanh nghiệp được quyền đăng ký bổ sung trước, sau đó khi doanh nghiệp chính thức thực hiện đảm bảo các điều kiện kinh doanh hoặc xin giấy phép liên quan đến từng điều kiện kinh doanh cụ thể.

     + Đối với ngành nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định: doanh nghiệp phải đăng ký vốn điều lệ công ty bằng hoặc lớn hơn vốn pháp định cho lĩnh vực hoạt động có trong đăng ký kinh doanh. Trong trường hợp hậu kiểm, doanh nghiệp xuất trình văn bản xác nhận vốn pháp định (Ví dụ như: Giấy phép của Ngân hàng Nhà nước, giấy chứng nhận ký quỹ, báo cáo tài chính của doanh nghiệp, Văn bản xác nhận vốn pháp định của Ngân hàng Thương mại theo quy định…)

    + Đối với ngành nghề kinh doanh yêu cầu chứng chỉ hành nghề: doanh nghiệp phải đảm bảo trong quá trình hoạt động có đủ chứng chỉ hành nghề (nếu không là thành viên công ty nộp kèm Hợp đồng lao động và quyết định bổ nhiệm chức danh tương ứng).

2.Trình tự thủ tục bổ sung ngành, nghề kinh doanh cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Bước 1: Doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và nộp hồ sơ tại Bộ phận "một cửa”, nhận giấy hẹn trả kết quả giải quyết.

Sở Kế hoạch và đầu tư thực hiện: 

   - Thụ lý hồ sơ.

   - Gửi hồ sơ xin ý kiến thẩm tra, góp ý của các cơ quan liên quan (nếu cần).

   - Hoàn tất kết quả giải quyết hồ sơ (thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, thông báo tình trạng đang xử lý của hồ sơ hoặc phê duyệt / trình UBND Thành phố phê duyệt).

Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo yêu cầu thì cơ quan đăng ký đầu tư sẽ tiến hành điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Doanh nghiệp đến nhận kết quả tại Cơ quan đăng ký đầu tư.

Trường hợp yêu cầu bị từ chối thì cơ quan đăng ký đầu tư sẽ thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do vì sao yêu cầu của bạn không được chấp nhận.

Bước 3: Chuẩn bị hồ sơ thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh như đã nêu ở mục 1.2 và nộp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. 

Khi nhận thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ:

   - Trao giấy biên nhận.                                  

   – Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

   - Bổ sung thông tin về ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu sẽ đề nghị Phòng đăng kí kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký cho doanh nghiệp. 

Trường hợp hồ sơ thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh không hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc.

Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh với Phòng Đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi. 

Trường hợp có thay đổi mà doanh nghiệp không thông báo thì sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Bước 4: Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo yêu cầu, doanh nghiệp đến nhận kết quả tại Phòng đăng ký kinh doanh.

3. Tại sao Quý khách hàng nên lựa chọn Luật Việt Phong.

Việt Phong: Chuyên nghiệp trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, khách hàng không cần đi lại, không tốn thời gian chờ đợi, đúng ngày là có kết quả

Việt Phong: Uy tín khi thực hiện thủ tục, chúng tôi cam kết 100% ra kết quả cho khách hàng

Việt Phong: Miễn phí tư vấn tất cả các vấn đề pháp lý liên quan đến thủ tục bổ sung ngành, nghề kinh doanh cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài của khách hàng.

Mọi yêu cầu sử dụng dịch vụ của khách hàng xin vui lòng liên hệ hotline 1900 6589 hoặc số điện thoại yêu cầu dịch vụ trực tiếp của chúng tôi ở bên dưới. Rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý khách!.
Hỏi thêm về: Tư vấn và thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Email, điện thoại của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu (*)
Nội dung câu hỏi (*)
Tên (*)
Email (*)
Số điện thoại
VIỆT PHONG - TIÊN PHONG LUẬT VIỆT
Tìm kiếm tin
GỌI LUẬT SƯ 24/7
Văn phòng phía Bắc (Hà Nội)
Biệt thự 2.11, đường Nguyễn Xuân Khoát, KĐT Ngoại Giao Đoàn, Bắc Từ Liêm (đối diện Đại sứ Quán Hàn Quốc)
  • banner danh muc

Tin cùng chuyên mục

Bản quyền thuộc về Luật Việt Phong - Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Công ty Luật Việt Phong bằng văn bản. (© Copyright 2015 - 2020), ® All Reserved.
Gọi luật sư: 0904.582.555